Šmeralka

Autoři

NOVOTNÁ Pavla HOTOVÁ Ester NEDOMOVÁ Jana

Rok publikování 2023
Druh Uspořádání výstavy
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výstava výsledků praktického ověřování a sdílení zkušeností s vlastním uměleckým procesem v tvůrčích záznamech studentek a studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PdF MU. Výstava je součástí specifického výzkumu zaměřeného na zkoumání aktuálních metodických forem uměleckého vzdělávání v oblasti primární edukace. Autenticita prožitku a rozvoj výtvarného myšlení tvoří významnou složku profesní přípravy budoucích učitelů výtvarné výchovy. Osobní výtvarná zkušenost a její zkoumání je zásadní při vytváření budoucího pedagogického přístupu a pojetí výuky. Streetart je významnou inspirací ve výtvarné výchově u dětí od 10 let věku. V rozmanitosti svých forem nabízí realisticky pojaté motivy, je živý a všudypřítomný, komunikuje textem i obrazem, přináší obsahy, které reprezentují osobní identitu i širší sociální kontext. Výtvarná výchova výchova inspirovaná tímto fenoménem reaguje na konkrétní vývojové období žáků především ve vztahu k jejich rodící se touze po výtvarném realismu, ale i jejich narůstajícímu zájmu experimentovat, učit se nové techniky a mít možnost je svobodně kombinovat. Zkoumání a objevování cest pro aplikaci těchto výtvarných přístupů má důležitý vliv na budoucí přístup učitele výtvarné výchovy. Reflexe a zkoumání umělecké zkušenosti vede k pochopení a vyjádření subjektivity lidského prožívání, jež je jednou z domén učiva vzdělávací oblasti Umění a kultura. “Šmeralka” je jednou ze sedmi zdí ve městě Brně, kde si mohou lidé v Brně legálně vyzkoušet tvorbu ve veřejném prostoru beze stresu z možných následků. Setkávají se zde amatéři a profesionální tvůrci. Fenomén street artu, či obecně zásahů do rozmanité plochy měst je přítomen téměř všude, od drážních domků po kosmopolitní metropole a jeho zahrnutí do praxe výtvarné výchovy je výhodnou odrazovou plochou pro rozvoj diskuse o tématech v širších souvislostech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.