ROZVOJ MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ U ADOLESCENTŮ Z POHLEDU ZAHRANIČNÍCH STUDIÍ

Autoři

KOLKOVÁ Veronika VOJTOVÁ Věra

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek předkládá přehled studií zabývajících se rozvojem měkkých dovedností u adolescentů. Jedná se o souhrn zahraničních studií z databáze SCOPUS, kde byly studie nalezeny podle klíčových slov, vyselektovány dle požadavků a následně analyzovány pro zodpovězení stanovených výzkumných otázek. Přehledová studie přináší vhled do problematiky k připravované disertační práci Posilování měkkých dovedností u adolescentů vyžadujících soustavnou intenzívní individuální péči ve výchovných ústavech, která si klade za cíl analyzovat klíčové měkké dovednosti pro vedení úspěšného samostatného života jedinců, sestavit soubor aktivit pro cílenou intervenci ve výchovném ústavu a vytvořit nástroj pro ověřování míry rozvoje jednotlivých měkkých dovedností.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.