XV. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 23. března 2023

Autoři

NOVÁKOVÁ Ester ZABLOUDIL PECHNÍK Ondřej

Rok publikování 2023
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Sborník příspěvků z konference konané 23. 3. 2023. Obsahuje studie Kristýny Zuzaňákové (Metafory všedního dne), Ivety Dokoupilové (Nošení děti v lingvistice), Terezy Švandové (Čeština jako základ úspěchu aneb Role češtiny pro cizojazyčné mluvčí), Radima Ošmery (Teorie mezijazyka v oblasti osvojování druhého jazyka), Zuzany Procházkové (Učebnice pro žáky s OMJ na druhém stupni ZŠ), Anety Čermákové (Přednosti a omezení korpusové analýzy dvojjazyčného materiálu), Petry Fojtíkové (Čtenářská a literární gramotnost v hodinách literární výchovy), Miroslava Jindry (Závěrem k výzkumu identifikace dětí s literárním dílem a divadelním představením), Marie Pavelkové (Postava dítěte-cizince v díle Aleny Ježkové Dračí polévka), Magdalény Lípové (Psí hrdina v roli průvodce na cestě k formování identity a mezilidských vztahů ve vybraných příbězích pro děti a mládež), Kláry Březinové (Mariánské zrcadlení), Dominiky Papíkové (Interní subjekty v dílech K moři a Nejlepší pro všechny od Petry Soukupové), Ondřeje Zabloudila Pechníka (Tematizace přírodních národů v české literatuře po roce 2000 ve zpětném ohlédnutí), Terezy Homolové (Tematika hudby v poezii Víta Slívy) a Terezy Pořízkové (Nad Aspekty románu E. M. Forstera).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.