Nová učebnice češtiny pro cizince Cestou necestou A1+ a možnosti propojení softwaru SLAN s ní (a jakoukoli další učebnicí)

Logo poskytovatele
Autoři

SVOBODOVÁ Hana SOKOLOVA Anastasija

Rok publikování 2023
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek seznamuje s novou učebnicí Cestou necestouA1+, která je určena pro výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka. Učebnice je zamýšlená jako první díl cyklu tří učebnic češtiny jako druhého jazyka. Tento díl je tematicky postavený na českých reáliích, s nimiž přehledně seznamuje. S tímto dílčím cílem souvisí i řazení kapitol podle krajů. Zároveň je učebnice doplněna o přehled gramatiky úrovně A1–A2 a tvořivá cvičení k jejímu osvojení. Učebnice se zaměřuje na věkovou kategorii 15+. Rozvíjí proto navíc i slovní zásobu typickou pro mladé studenty, včetně slov nespisovných, anglicizmů a dalších specifických jazykových prostředků charakteristických prodospívající. Tematickým zaměřením a sledováním praktického komunikačního aspektu je tato učebnice unikátní. Pod odborným dohledem připravili návrhy všech kapitol přímo studenti programu Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školu a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem v rámci své přípravy na své budoucí povolání. Učebnice se díky tomu přibližuje smýšlení a společenským potřebám uvedené věkové skupiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.