Zur literarischen Zensur und Funktion von Paratexten in der Tschechoslowakei zwischen 1948-1989 am Beispiel der Rezeption von Werken von Peter Handke

Logo poskytovatele
Název česky K literární cenzuře a funkci paratextů v Československu v letech 1948-1989 na příkladu recepce děl Petera Handkeho
Autoři

PYTLÍK Petr

Rok publikování 2023
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Překračování hranic, o kterém bude řeč v následujícím příspěvku, se nemá nacházet v oblasti imanentní textové analýzy, ale spíše v „zóně indécise entre le dedans et le dehors“ (Genette), tj. na úrovni paratextů. Tato analýza rozšiřuje dosavadní výzkum recepce německé literatury v zemích bývalého sovětského bloku. Na případové studii překladů Handkeho textů je zkoumán proces recepce německé literatury v Československu a zároveň je prezentována obecnější analýza specifické funkce paratextů v totalitním režimu. Z pohledu recepčních studií byla československá recepce německé literatury od počátku problematická kvůli kulturní a politické orientaci v komunistickém a socialistickém Československu. Pro autory západoněmecké literární skupiny Skupina 47 to bylo ještě složitější, protože z pohledu socialistické cenzury bylo možné identifikovat další ideologické překážky. Lze předpokládat, že československá vydání děl členů Skupiny 47 a tedy i Petera Handkeho jsou vhodným materiálem pro takové případové studie, které identifikují a podrobněji popisují obecné strategie nakladatelů v prostředí charakterizovaném ideologicky motivovanou cenzurou a politickým omezení svobody projevu chtějí. Cílem tohoto článku je popsat historii recepce Handkeho textů, podat přehled paratextů, tj. předmluv, doslovů, komentářů, recenzí, kritik atd. k československým vydáním jeho textů a na základě této analýzy zjistit: a) jak probíhala recepce těchto textů v československém literárním prostředí v letech 1948 až 1989 a jaké vývojové trendy lze identifikovat, b) jakou roli v této recepci sehrály paratexty a jaké strategie zvolili jejich autoři a autorky (překladatelé/ky či literární vědci/kyně), aby dosáhli vydání těchto textů, často i přes překážky socialistické cenzury.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.