Adaptační kurz: Základ zvládání náročných životních situací

Autoři

BLAŽKOVÁ Martina

Rok publikování 2023
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/105383127/V%C3%BDchova_vzdel%C3%A1vanie_prevencia_a_pomoc_%C5%BEiakom_v_n%C3%A1ro%C4%8Dn%C3%BDch_%C5%BEivotn%C3%BDch_situ%C3%A1ci%C3%A1ch
Klíčová slova orientation program, social competence, challenging life situations
Popis Adaptační kurzy organizované při přechodu žáků do vyššího stupně vzdělávací soustavy se obvykle zaměřují na usnadnění nové životní situace spojené s novými nároky a prostředím. Přínos adaptačních kurzů však může být širší a univerzálnější povahy. Příspěvek prezentuje výstupy výzkumu zaměřeného na rozvoj sociálních kompetencí skrze adaptační kurzy. Na základě kvalitativního výzkumu, v rámci něhož byly vedeny rozhovory se zástupci z řad výchovných poradců, metodiků prevence i zástupců organizace zaměřené na realizace adaptačních kurzů pro školy, zdůrazňuje principy rozvíjené adaptačním kurzem, které jsou univerzální i pro jiné náročné životní situace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.