Curriculum design and content in Czech pre-primary education: approaches and experiences of student teachers

Autoři

LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ Barbota KOŽELUHOVÁ Eva SYSLOVÁ Zora RISTIČ Petra

Rok publikování 2024
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Early Childhood Education Research Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1350293X.2023.2234111
Doi http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2023.2234111
Klíčová slova Early childhood education; curriculum design; child-centred education; planning approaches; curriculum quality
Popis Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké přístupy používají studenti učitelství mateřských škol při vytváření jejich vzdělávacích programů na preprimární úrovni (ISCED 02). Data byla sbírána v letech 2020 až 2021 pomocí dotazníku s 355 studenty kombinovaného studia z devíti univerzit z celé České republiky. Většina respondentek zároveň pracovala jako učitelka mateřské školy při studiu bakalářského nebo magisterského studia. Výzkum nejen zdůraznil různé přístupy k plánování kurikula, ale také to, že mnoho respondentek preferovalo přístup charakterizovaný zaměřením na dítě a autonomií učitele. Výzkum však také zjistil, že mnoho respondentů stále plánuje vzdělávací obsah dlouho dopředu a bez ohledu na aktuální potřeby a zájmy dětí. Forma a obsah kurikula v českých předškolních zařízeních prochází procesem transformace a autorky diskutují o potřebě konzistentnějšího přístupu k podpoře vysoce kvalitního předškolního vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.