Statistická analýza sociálněvědních dat v R

Autoři

SOUKUP Petr RABUŠIC Ladislav MAREŠ Petr

Rok publikování 2023
Druh Učebnice
Citace
Popis Učebnice studentům a vědcům sociálněvědních oborů představuje možnosti statistické analýzy dat, která pocházejí zejména z dotazníkových šetření. Pro výpočty je užíváno prostředí R (freeware), zejména skrze tzv. R Commander. Kromě úvodu do práce s R a R commanderem obsahuje kniha základní postupy pro popis a úpravu dat a poté základní analytické postupy sociálněvědní statistiky, konkrétně t-testy, analýzu rozptylu, korelační a regresní analýzu (včetně modelu logistické regrese). Kniha je zakončena kapitolami o faktorové analýze a seskupovací analýze. Kniha vychází z úspěšné učebnice (stejného autorského kolektivu) věnované statistické analýze sociálněvědních dat v prostředí SPSS.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.