Kdo jsme? / Who are we? Rozmanitost rolí speciálního pedagoga očima speciálního pedagoga / Variety of roles of special educational needs teachers as perceived by special educational needs teachers / Kdo jsme?

Autoři

ČERVENKA Karel VOJTOVÁ Věra RÖDEROVÁ Petra

Rok publikování 2023
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Kniha pojednává o roli speciální pedagogiky a speciálních pedagogů v současném školském prostředí v České republice a to z pohledu samotných speciálních pedagogů. Jádrem knihy jsou vybraná zjištění kvalitativního výzkumu, který se zaměřil právě na to, jak samotní speciální pedagogové na svou profesi pohlížejí. Coby participanti výzkumu byli oslovováni speciální pedagogové s rozmanitým oborovým zaměřením – logopedie, oftalmopedie, somatopedie, etopedie, psychopedie, surdopedie, specifické poruchy učení. Šlo o speciální pedagogy, kteří aktuálně působí v terénu, tj. ve školách a školských zařízeních. Studentům speciální pedagogiky text nabízí nahlédnutí „pod pokličku“ profese speciálního pedagoga. Pro pedagogy (včetně pedagogů speciálních) je text příležitostí k reflexi své profesní pozice, činností a zkušenosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.