Approaches to Internationalisation in the Special and Inclusive Education at the Faculty of Education, Masaryk University

Název česky Přístupy k internacionalizaci v oblasti speciální a inkluzivní pedagogiky na Pedagogické fakultě MUNI
Autoři

JŮZOVÁ Ivana PROCHÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Rozvoj internacionalizace prostřednictvím různých aktivit spojených s kurikuly, mezinárodními mobilitami a úpravami prostředí/služeb pro zahraniční studenty a zaměstnance je jedním z cílů Strategického plánu na léta 2021/2022 na Pedagogické fakultě (MU). Každá katedra na fakultě se snaží implementovat principy a praxi internacionalizace do osnov, nastavení kurzů a aktuálních mezinárodních aktivit. Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky se ve spolupráci s Institutem pro výzkum inkluzivního vzdělávání snaží vytvářet různé příležitosti pro české i zahraniční studenty k získání znalostí o mezinárodní perspektivě speciálně pedagogické a inkluzivní praxe, aby byli schopni reflektovat situaci v jejich zemi i zahraničí. Tyto aktivity podporují sociální, komunikační a profesní dovednosti a kompetence studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.