Goniometrické rovnice a funkce jako náměty pro problémovou výuku v matematice

Autoři

BERÁNEK Jaroslav

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovaci obsahu a forem výuky matematiky na středních školách. Příspěvek obsahuje náměty pro problémové vyučování, úzce související s možnostmi výzkumného přístupu studentů při řešení matematického problému. Nejprve je popsán problém nalezení různých možností řešení goniometrické rovnice sin x - cos x = 1; v další části je nalezen průběh funkce y = a sin x + b cos x, a to nejprve obecně a potom s konkrétními hodnotami koeficientů a, b. Poukázáno je i na vhodnost využití výpočetní techniky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.