On the Language of Student Teachers’ Professional Vision: How Do Pre-Service EFL Teachers Comment on Classroom Videos of Pupil Engagement?

Logo poskytovatele
Autoři

JANÍK Miroslav MINAŘÍKOVÁ Eva JANÍK Tomáš JUŘÍKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://karolinum.cz/data/clanek/10842/OS_15_3_0043.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2022.14
Klíčová slova professional vision; pupil engagement; word clouds; verbalisation
Popis Profesní vidění učitelů je dobře prozkoumaný koncept, který zdůrazňuje důležitost všímat si podstatných otázek v situacích ve třídě a uvažovat o nich. Cílem studie bylo prozkoumat profesní vidění studentů učitelství v oblasti zapojení žáků: čeho si studenti učitelství všímají na videozáznamech ze tříd, pokud jde o zapojení žáků, a jak to verbalizují. Data byla shromážděna pomocí rozhovorů nad videozáznamy výuky. Studie se zúčastnilo 20 učitelů angličtiny jako cizího jazyka. Data byla analyzována pomocí kvalitativní obsahové analýzy a word clouds. Výsledky naznačují, že zapojení žáků je pozorováno na třech úrovních: behaviorální, kognitivní a emocionální, a je vnímáno v souvislosti s faktory třídy, které ho ovlivňují; nejčastěji je zmiňováno jednání učitele. K verbalizaci svých postřehů o zapojení žáků používali studenti učitelství slova a slovní spojení, která zapojení popisují přímo (jako "účastnit se", "užívat si", "reagovat") nebo nepřímo, například prostřednictvím popisu činností ("zvedat ruce") nebo náznaků kognitivního zapojení do obsahu ("znát" nebo "pamatovat si"). Pochopení toho, jak studenti učitelství mluví o zapojení žáků, nám může pomoci identifikovat důležité aspekty v diskusích během vzdělávání učitelů, a tím pomoci učitelům během studia při formulování jejich všímání si a rozvoji jejich profesního vidění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.