School in the Czech Republic: Three decades after the fall of communism

Název česky Škola v České republice: tři dekády po pádu komunismu
Autoři

JANÍK Tomáš MINAŘÍKOVÁ Eva

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V této kapitole představíme vývoj vzdělávání a kurikulárních změn v České republice po tzv. sametové revoluci (1989) se zvláštním zaměřením na nedávnou kurikulární reformu. Ukazuje se, že země střední a východní Evropy prošly po pádu komunismu podobnými fázemi. V naší kapitole z nich vycházíme a popisujeme čtyři relativně odlišná období v historii vzdělávání v České republice po roce 1989. Nejprve nahlížíme na devadesátá léta jako na období dekonstrukce a částečné stabilizace, kdy bylo třeba odvrátit staré principy a nastolit nové na všech úrovních vzdělávání. Druhé období se datuje přibližně od přelomu tisíciletí do roku 2005. V tomto období, nazývaném také fází rekonstrukce, byl připraven a autorizován strategický dokument, který popisoval vize rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha, 2001), a byla navržena a pilotována kurikulární reforma. Třetí období - roky 2005 až 2013 - je ve znamení realizace reformy. V období 2014-2020 (čtvrté období) můžeme pozorovat náznaky (Strategie vzdělávání 2020 zveřejněná v roce 2014), že se myšlenka kurikulární reformy přeformulovává a jsou činěny kroky, které jako by šly proti jejím principům. Toto období označujeme jako postupnou diferenciaci. Do konce kapitoly se k těmto tendencím vyjádříme v souvislosti s novými strategickými plány českého vzdělávacího systému (např. Strategie vzdělávání 2030+).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.