Voyages à travers les cultures grâce à la lecture

Název česky Cestování napříč kulturami pomocí literatury
Autoři

LUBĚNOVÁ MORALES Anna

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Jak výuka literatury a četba literárních textů v hodinách francouzštiny jako cizího jazyka otevírá dospívajícím možnost přenesení se do kultury cílového cizího jazyka? Jak mohou vyučující udělat z autentických literárních textů texty didaktizované, které jim umožní "cestovat" mezi vlastní kulturou a kulturou cílového cizího jazyka? To jsou otázky, kterými se zabývá výzkum „Čtení autentických literárních textů v hodinách francouzštiny jako cizího jazyka mezi gymnazisty na úrovni B1 v České republice“. Tento příspěvek představí výsledky dotazníkového šetření, včetně jejich analýzy, a zamyšlení se nad cíli různých aktivit vytvořených na základě četby autentických literárních textů v hodinách francouzštiny jako cizího jazyka. Kromě jazykové kompetence, interkulturních a estetických dovedností, mají texty také potenciál rozvíjet u studentů intelektuální kompetenci a to zejména díky rozvoji schopnosti představivosti, která se vytváří právě prostřednictvím čtenářské zkušenosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.