DIKOBRAZ řeší úlohy z fyziky

Logo poskytovatele
Autoři

VÁLEK Jan MILÉŘ Tomáš SVOBODOVÁ Jindřiška

Rok publikování 2022
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis DVZ „DIKOBRAZ řeší úlohy z fyziky“ je interaktivní vzdělávací zdroj, který obsahuje úlohy z různých tematických oblastí fyziky, které ale spojuje téma Energie. Žáci si mohou při řešení úloh zobrazovat nápovědy, které jsou u zvolených úloh vloženy, obrazové a grafické doplňky, které interaktivně pomáhají žákům, aby dokázali sami vyřešit předložený problém. Žákovi je po vyřešení problému nabídnut další. Každá ze čtyř sekcí obsahuje čtyři podsekce, ve kterých je pět úloh/problémů. Žák může s DVZ pracovat také samostatně, může si zvolit, jakým způsobem bude pracovat a hledat vlastní cestu procvičení získaných fyzikálních vědomostí a dovedností. V rámci vybraných problémových úloh budou mít žáci možnost spolupracovat s ostatními prostřednictvím sdílených dat, která sami v průběhu řešení zjistí. Na základě kooperovaných dílčích výsledků následně žáci dospějí k vyřešení úlohy. DVZ metodicky vychází z konceptu učení v souvislostech, přičemž vedle posilování samotných přírodovědných kompetencí rozvíjí analytické a komunikační kompetence žáků. Díky interaktivnosti motivuje žáky k dalšímu učení, učí je vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v dalším procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.