Compétences clés des futurs enseignants de FLE : l’apport des textes littéraires choisis

Název česky Klíčové kompetence budoucích učitelů francouzštiny: přínos vybraných literárních textů
Autoři

BAKEŠOVÁ Václava

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Neofilolog
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Odborný časopis Polské neofilologické společnosti.
Doi http://dx.doi.org/10.14746/n.2022.59.1.3
Klíčová slova reading literary texts; training future teachers; global skills; key skills; pedagogical mediation; didactic reflection; communication in a foreign language; cultural awareness and expression
Popis Tato studie představuje příklad pedagogické mediace, při níž jsou prostřednictvím vybraných literárních textů rozvíjeny různé dovednosti (globální, odborné, klíčové atd.). Pedagogická mediace je chápána jako promyšlený proces, během něhož se studenti rozvíjejí po stránce sebeuvědomění v roli cizojazyčného a cizokulturního mediátora tím, že si osvojují kompetence potřebné pro svůj osobní a profesní růst, a to s využitím plného potenciálu literárních textů. Čtení textů zároveň rozvíjí i produktivní jazykové dovednosti, tj. mluvení a psaní spolu s prohlubováním receptivních jazykových dovedností, ale i didaktického myšlení studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.