Charakteristika a efekt programů na podporu well-beingu ve vzdělávání adolescentů : přehledová studie.

Autoři

BULA Marek NEHYBA Jan

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://journals.phil.muni.cz/studia-paedagogica/article/view/33386
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2022-3-3
Klíčová slova well-being; adolescence; prevention; lower secondary school
Přiložené soubory
Popis Podpora well-beingu na základních školách se ukazuje jako důležitá součást vzdělávání a rozvoje dětí. Tato přehledová studie si klade za cíl seznámit českého čtenáře s podobou, obsahem a výsledky dostupných zahraničních preventivních programů na podporu well- -beingu u žáků základních škol a nižších stupňů středních škol. Předmětem analýzy jsou empirické studie efektu jednotlivých programů získané vyhledáváním z databáze Web of Science. Analýza se zaměřuje na formu předání i tematický obsah programů, na experimen- tální design, na způsob zjišťování míry well-beingu a na efekt jednotlivých programů. Analýza programů ukazuje čtyři hlavní obsahová témata: emoce; vztahy; mindfulness a relaxace; silné stránky. Programy obsahující témata silné stránky a vztahy byly vždy úspěšné v podpoře well-beingu. Dále bylo zpozorováno, že pokud program nerozvíjel po- zitivně well-being, neměl pozitivní efekt ani na další proměnné, jež se týkají prožívání. Nebyl nalezen vztah mezi formou předání programu a jeho efektem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.