Specifika vzdělávání žáků s dvojí výjimečností na základní škole

Autoři

DVOŘÁČKOVÁ Petra

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Připravovaná disertační práce se zabývá analýzou vzdělávacího procesu u žáků s dvojí výjimečností v kombinaci intelektového nadání a specifických poruch učení. Předkládaný příspěvek představuje výzkumná zjištění první fáze kvalitativního výzkumného šetření, které bylo realizované v rámci rigorózní práce. Cílem výzkumného šetření bylo popsat faktory a podmínky ovlivňující vzdělávací proces a naplňování potenciálu u cílové skupiny žáků. Příspěvek rovněž prezentuje hlavní cíle a metodologický rámec pro druhou fázi výzkumného šetření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.