Die unerträgliche Wichtigkeit eines Kontextes. Die Verdunkelungsmethode zur Förderung des Kontextbewusstseins beim Übersetzen von Labeltexten

Název česky Nesnesitelná důležitost kontextu. Metoda zatemňování jako nástroj podpory povědomí o zalosti kontextu při překladu extrémě krátkých textů
Autoři

KÁŇA Tomáš

Rok publikování 2022
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Minimální texty, jako jsou (dopravní) značky, krátké zprávy, štítky, značky, piktogramy a názvy, jsou "texty štítků". Jsou vhodnými objekty pro zprostředkování nebo nácvik překladu navzdory svým specifickým funkcím a formám. Překlad textů štítků se liší od překladu jiných textů nebo souvislých textových sekvencí: Jsou jako fráze, měly by být (ve většině případů) překládány jako takové, ale pro zachycení jejich správného významu je naprosto nezbytné znát kontext, do kterého jsou zasazeny. Tato studie popisuje metodu negativní zkušenosti (zde nazývanou "obskurní metoda"), jak posílit vědomí důležitosti znalosti kontextu v jakékoli fázi překladu/medikace: Studenti neznají kontext a musí překládat texty s nálepkami. Tento nevyhnutelně dráždivý proces odhaluje obtíže, které vznikají při překládání obecně, a odpovídá na tyto Otázky: Proč je obtížné překládat texty s nálepkami? Jaké chyby jsou nejčastější? Jak zvýšit odbornost při zprostředkování těchto textů? "Negativní" zkušenosti lze přenést do pozitivní překladatelské zběhlosti. Korpus pro empirickou část v této studii tvoří domácí překlady studentů studujících němčinu jako cizí jazyk v Česku (L1 čeština). Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.