Soft Skills für das 21. Jahrhundert – ihre Entwicklung im problembasierten Fremdsprachenunterricht

Logo poskytovatele
Název česky Soft skills pro 21. století - jejich rozvoj v problémově orientované výuce jazyků
Autoři

HRADÍLKOVÁ Helena PYTLÍK Petr

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Možnosti rozvoje měkkých dovedností na školách a univerzitách jsou aktuálním a multidisciplinárním tématem, které bylo v poslední době zmíněno v řadě studií souvisejících s inovacemi kurikula (srov. de Viliers 2010, Caggiano 2020, Pereira 2017). Potřebu tzv. tréninku měkkých dovedností identifikují jak žáci, rodiče a studenti, tak státní a komerční sektor s tím, že se hledá užší propojení učebních osnov s praxí. Vysokoškolští učitelé proto hledají vhodné koncepty pro začlenění školení měkkých dovedností do běžné univerzitní výuky. Jedním z cílů tohoto příspěvku je povzbudit učitele, aby převzali odpovědnost za měkké dovednosti svých studentů. Rádi bychom proto představili možné techniky a metody dalšího rozvoje měkkých dovedností ve výuce jazyků, konkrétně ve výuce němčiny jako cizího jazyka, na vysokých školách, které umožňují transformovat mezioborové teoretické přístupy do praktických plánů výuky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.