Jak na zkoumání procesů čtení map?

Autoři

KOKTAVÁ Nikola SVATOŇOVÁ Hana

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Práce s mapou, mapové dovednosti, rozvoj mapových dovedností a jejich hodnocení je dlouhodobě cílem řady výzkumů v oblasti kartografie a didaktiky geografie. Použití nových technologií např. eye-trackingu, otevírá i nové možnosti, jak zkoumat, zaznamenat a vyhodnotit práce uživatele s mapou. Základní, kognitivně nejjednodušší mapovou dovedností je čtení map. Ale i čtení map je komplexním procesem, kdy čtenář k dosažení svého cíle používá různé mapové prvky z mapové kompozice. Postup čtení map se liší na základě určitých charakteristik uživatele jako jsou například věk uživatele, jeho zkušenosti a frekvence užívaní map. Využití metod sledování očních pohybů ukazuje, že lze z individuálních záznamů čtení mapy jedincem vytvořit skupiny podobně probíhajících procesů. Čtenáři mapy tedy používají určité strategie s blízkými vzorci postupů. V příspěvku budou souhrnně představeny stávající metody zkoumání procesu čtení mapy, výsledky již provedených studií a návrh nového designu výzkumu strategií čtení map. Ambicí nového designu je postihnout i možné změny strategie jedince, a to pro provedené intervenci – po posílení je zkušenosti práce s mapou pomocí sady vzdělávacích bloků. Výzkum by měl by tedy podat informaci o stabilitě či proměně přístupu jednotlivce k řešení úloh nad mapou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.