Instrumente für ein demokratisches Sprachenlernen

Logo poskytovatele
Název česky Nástroje demokratičnosti výuky
Autoři

KÁŇA Tomáš

Rok publikování 2022
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem tohoto článku je ukázat, jaké možnosti se otevírají učitelům a žákům němčiny, když cíleně pátrají po různých jazykových jevech, když si chtějí ověřit a rozšířit informace v učebnicích nebo slovnících, když zkoumají, zda formulace, které se jim zdají být známé, jsou skutečně často používané, nebo zda jde například o regionální variantu či sociolekt. Pro tento druh práce s jazykovým úzu existují poměrně spolehlivé nástroje - jazykové korpusy a korpusům podobné nástroje, které shromažďují autentická, aktuální jazyková data a jsou tak nezávislé na (samozvaných) reglementátorech. Pracovat s těmito nástroji a interpretovat údaje, které obsahují, není vždy snadné. Článek využívá korpusy SEAH a InterCorp, aby ukázal, jak jsou tyto nástroje vhodné pro výuku němčiny a jak mohou přispět k autonomnímu učení. Vycházejíce z korpusového a korpusově orientovaného přístupu jsou představeny snadno dostupné portály, které jsou vhodnými nástroji jak pro výuku, tak pro jednoduchý jazykový výzkum vhodný pro školy. Na jedné straně jsou navrženy příklady induktivního a deduktivního učení pro výuku a je představena práce s korpusovými a korpusově založenými nástroji. Tyto podněty doplňuje kritika spolehlivosti a reprezentativnosti běžných zdrojů, které jako studenti a učitelé němčiny používáme. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že korpusy si již našly cestu do vysokoškolské přípravy učitelů a do výzkumu jazyků (výuky a učení). V této souvislosti vyvstává otázka reprezentativnosti korpusových dat a limitů jejich využití.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.