Distanční výuka elementárního psaní: dílčí výsledky případové studie

Autoři

VICIANOVÁ Teresa JURASOVÁ Alžběta HORČIČKA Tomáš ŠAFAŘÍK Michal

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Předkládaný příspěvek přináší dílčí výsledky případové studie elementárního psaní v době distanční výuky. Cílem případové studie bylo zmapovat proces přípravy a realizace výuky psaní učitele prvního ročníku základní školy při distanční výuce během školního roku 2020/2021. Výzkumu se zúčastnili učitelka, žáci a rodiče, kteří retrospektivně popsali distanční výuku psaní v prvním ročníku na malé venkovské škole. Příspěvek předkládá dílčí výsledky z oblasti negativ a pozitiv distanční výuky elementárního psaní. Interpretace propojuje data získaná dvěma metodami (rozhovor a dotazník) využitými v rámci případové studie. Zjištění poukazují mimo jiné na důležitost role učitele-profesionála ve výuce elementárního psaní, který je z pohledu všech zúčastněných stran jen obtížně zastupitelný.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.