Strategie omluv českých studentů v angličtině (L2)

Autoři

LAHODOVÁ VALIŠOVÁ Marie

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek představuje výsledky jedné části mého dizertačního výzkumu, konkrétně prezentuje, jaké strategie a jazykové prostředky používají čeští studenti v angličtině (L2) v různých situacích, které vyžadují vyjádření omluv. Dále se zabývám tím, jaký vliv mají sociální proměnné (formální a neformální situace) na jejich volbu strategie omluvy v angličtině. Jako výzkumný design jsem použila tzv. dotazník doplnění diskurzu (discourse completion task). Kvantitativní analýza dat ukázala, že nejčastěji používané strategie omluv u českých studentů v anglickém jazyce jsou vyjádření lítosti, nabídka nápravy a vysvětlení okolností události. Formálnost či neformálnost situace nemá u českých studentů vliv na volbu strategie řečového aktu omluvy v angličtině (L2).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.