CZEDD a SLAN — online nástroje zaměřené na práci se slovotvorbou češtiny jako druhého/cizího jazyka

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

VÁLKOVÁ Adriana KOLÁŘOVÁ Ivana

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Nová čeština doma a ve světě
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/170738/Ivana_Kolarova_-_Adriana_Valkova_78-92.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Klíčová slova Word formation; Verb prefixes; Semantics; Czech as a foreign language; Corpus research
Popis Nástroje CZEDD (Czech electronic derivational dictionary) a SLAN (Slovotvorný analyzátor pro výuku češtiny pro cizince) představují systematický způsob, jak přistupovat k výuce slovotvorby češtiny u nerodilých mluvčích. Oba nástroje vychází ze základní vlastnosti češtiny jakožto morfologického typu jazyka, jehož slovní zásobu tvoří více než 75 % slov odvozených. Principem obou nástrojů je učit studenty-cizince vztahovat odvozená slova (např. vládce) ke slovům základovým (např. vládnout) a současně uplatňovat princip kompozicionality (např. samoplátce souvisí se spojením slov platit sám, přičemž -ce indikuje osobu). Oba nástroje vychází z dat učebnicových korpusů cílených na jazykovou úroveň A2, B1 a B2, díky čemuž je možné uchopit frekventované (produktivní) slovotvorné modely, které odpovídají jazykové úrovni uživatele (studenta-cizince). Pravidelným užíváním aplikací lze předpokládat navýšení pasivní, popř. i aktivní slovní zásoby nerodilých mluvčích češtiny
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.