Participace v umění a ve výchově

Autoři

STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ Hana DRURY SOJKOVÁ Alena BUREŠOVÁ Lenka HÁJKOVÁ Lucie MIKULOVÁ Tereza VALERIANOVÁ Dita

Rok publikování 2021
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Téma participativního umění není v oblasti teorie umění tématem novým. Už v pravěku se „dělání umění“ účastnilo zpravidla více osob, které sdílely společně materiál, nástroje, prostor i emoce při tvorbě umění, jež zahrnovalo nejenom projevy vizuální, ale i audiální, pohybové a dramatické. Tvoření tedy odpradávna může být chápáno spíše jako proces než jako produkt. Výtvarné umění – ať už jde o dílo jednoho autora, nebo o dílo kolektivní – je v určitých aspektech nutno chápat jako výzvu k aktivaci psychických potencialit autora, diváka, který může být v roli pozorovatele anebo v roli samotného „vykonavatele“ myšlenky konceptuálního umělce, jak je tomu v umění participativním. Tvorba jako taková není zaměřovaná pouze na produkci hmotných děl, ale je ji nutno vnímat taktéž jako formu intervence do modelů lidského chování, do navazování vztahů mezi lidmi a navazování kontaktů člověka s prostředím, v němž žije. Hodnota výtvarného umění pak není poměřována cenami objektů, které je možné kupovat, hromadit a hodnotit či klasifikovat, ale je dána mírou změn v sociálních vztazích a mírou působení na samotnou psychiku člověka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.