Географическое образование в Чехии

Název česky Geografické vzdělávání v Česku
Autoři

HOFMANN Eduard KOLEJKA Jaromír

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Konference ??????? ??????? ?????????????? ??????-???????????????? ?????? ? ????????????? ???????? „?????????? ? ??????????? ?????????????????? ???????????: ???????? ? ???????????“
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova framework educational program, school educational program, decentralization of geographical education, autonomy and responsibility of teachers for the quality of teaching
Popis V příspěvku je představeno postavení výuky geografie ve vzdělávacím systému České republiky. Současný stav vychází z nastíněného historického přehledu. Vzdělávací proces na základních a středních školách je usměrňován Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice. Český vzdělávací systém se vyznačuje dvojstupňovým řízením. Na státní úrovni jej reprezentuje „Rámcový vzdělávací program“ (RVP). Ten stanovuje základní vzdělávací oblasti. Geografie je obsažena v základním vzdělávání v oblastech „Člověk a jeho svět“, „Člověk a společnost“ a „Člověk a příroda“. Primárního vzdělávání se týká s ohledem na geografii především oblast „Člověk a jeho svět“, kde se výuka zaměřuje na témata „Místo, kde žijeme“ a „Rozmanitost přírody“. Sekundární vzdělávání poskytuje výuku geografie v oblasti „Člověk a příroda“. Předmět geografie je detailně rozpracován do témat Geografické zdroje dat, kartografie a topografie, Přírodní obraz Země, Regiony světa, Společenské a hospodářské prostředí, Životní prostředí, Česká republika a Terénní geografická výuka, praxe a aplikace. Středoškolské vzdělávání tato témata ve výuce zeměpisu dále prohlubuje. Na školní úrovni jsou vytvářeny “školní vzdělávací programy“ (ŠVP), jejichž součástí jsou i konkrétní osnovy jednotlivých předmětů, mezi nimi také geografie. ŠVP reprezentují autonomii škol, a profesní odpovědnost učitelů za výsledky vzdělávacího procesu, neboť jim umožňuje zapracovat své vlastní myšlenky týkající se vzdělávání ve školách podle RVP. Na vysokých školách je vyučována jak odborná geografie v komplexu dílčích geografických oborů na přírodovědeckých fakultách a podobně učitelská geografie na pedagogických fakultách univerzit. Další geografické obory jsou vyučovány na dalších fakultách a vysokých školách v kontextu jejich odborného zaměření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.