Základy elementární matematiky s didaktikou pro učitelství 1. stupně ZŠ

Autoři

PANÁČOVÁ Jitka BERÁNEK Jaroslav

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Publikace je určena pro studentky a studenty prezenčního i kombinovaného studia učitelství 1. stupně základní školy. Pokrývá značnou část obsahu výuky matematiky prvního semestru na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. První kapitola této publikace je věnována výrokové logice, základním poznatkům o množinách a stavbě matematických vět. Druhá kapitola shrnuje učivo z oblasti binárních relací, jejich vlastností a zobrazení mezi množinami. Obě kapitoly jsou koncipovány tak, že průběžně čtenáře seznamují se základními pojmy uvedených oblastí, na které navazují řešené úlohy. Závěr obou kapitol shrnuje využití výrokové logiky, základních poznatků o množinách a binárních relacích v učivu matematiky 1. stupně ZŠ. Každá podkapitola je na konci doplněna úlohami k procvičení s výsledky, případně návody k jejich řešení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.