Projekt HEPAS - Healthy and Physical Active Schools in Europe - Multiplier Events

Autoři

VLČEK Petr VAŠÍČKOVÁ Jana

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku bylo prezentovat výzkumné výsledky projektu HEPAS (Healthy and Physical Active Schools in Europe) a informovat o praktických doporučeních pro školní praxi. Projekt HEPAS je zaměřen na budování kapacit aktérů školního vzdělávání, zejména učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků, pokud jde o zlepšení pohybové aktivity dětí a dospívajících ve školách, jakož i jejich zdravého životního stylu obecně. V rámci projektu byl proveden rozsáhly přehled vědecké literatury, shrnující současné poznatky o přínosu jednotlivých školních segmentů (tělesná výchova, školní sport, ostatní pohybové a zdraví ovlivňující aktivity v rámci školy), které mají vliv na podporu zdraví. Posuzována byla také úloha některých průřezových faktorů (inkluze, další vzdělávání učitelů, materiální vybavení škol atd.) při podpoře zdraví a zdraví prospěšné pohybové aktivity. Projekt vyústil tvorbou podpůrných materiálů a na důkazech založených praktických doporučení pro podporu zdraví a pohybové aktivity. Prostřednictvím prezentovaných příkladů dobré praxe by mělo dojít k postupnému navození změn v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol. Dlouhodobým cílem projektu HEPAS je zlepšení pohybového, ale také například výživového chování žáků ve škole i mimo školu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.