Teachers’ competences: strategic versus personal view

Logo poskytovatele
Název česky Kompetence učitelů: Strategický versus osobní pohled
Autoři

KISSOVÁ Lenka MAVROGIANNOPOULOU LAPŠANSKÁ Veronika

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Ačkoli několik národních a mezinárodních politických dokumentů hovoří o potřebě vytvořit profily kompetencí nebo standardy kvality učitelů, v praxi jsou tyto dokumenty často pouze obecnými pokyny (v českém kontextu např. MŠMT, v evropském kontextu např. Rada EU závěry 2020/C193/04). Studie OECD TALIS (Boudová et al. 2020) ukázala, že čeští učitelé se necítí kompetentní pracovat s diverzitou, což naznačuje, že strategické dokumenty zatim stále nejsou převedeny do praxe univerzitních kurikul. Studie také ukázala, že ve srovnání s ostatními postsocialistickými zeměmi hodnotí učitelé v České republice vlastní připravenost na výuku jako spíše nedostatečnou (OECD, 2018). V této studii si klademe za cíl prozkoumat tato zjištění a podívat se na subjektivní vnímání vlastních kompetencí učitelů ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání. Otázkou je, zda národní politiky odrážejí doporučení mezinárodních organizací, a jsou tedy obsaženy i v osnovách českých pedagogických fakult. To dále vede k otázce, zda se učitelé cítí dostatečně připraveni na vzdělávání v různých prostředích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.