Wellbeing ve škole. Pohled na téma skrze metody dramatické výchovy

Autoři

RODOVÁ Veronika DITTINGEROVÁ Eva KATJA Ropert- Perne TOMÁŠ Mohapl Doležal

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek přináší vybrané výsledky procesu zkoumání tématu wellbeingu skrze metody dramatické výchovy, což bylo náplní vzdělávacího cyklu pro učitele základních škol v rámci mezinárodního pro-jektu “To be or not to be well? - Drama and theatre in education”. Proces byl postavený na tvořivosti a partnerském vztahu lektorů a účastníků coby významném předpokladu změny. Základním principem byla hra v roli a následná diskuze jako zdroj cyklické reflexe tématu wellbeingu. Jádro příspěvku tvoří výstupy zprostředkované skrze rozvíjení obsahu životní a profesní spokojenosti a polarity pojmů žití a přežívání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.