Relationships among achievement motivation, grades, and aspirations: English as a foreign language

Logo poskytovatele
Autoři

VLČKOVÁ Kateřina VLČKOVÁ Kateřina PAPAJOANU Ondřej VOŇKOVÁ Hana

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Identifikace rozdílů v úrovni motivace k učení se angličtině a jejího vztahu ke studijním výsledkům a aspiracím žáků je podstatným úkolem pro výzkumníky. Poznatků v této oblasti u českých žáků je však málo. Tato studie si klade za cíl identifikovat vztah mezi úrovní výkonové motivace v angličtině a studijními výsledky a aspiracemi žáků. Výsledky dotazníkového šetření mezi žáky devátých ročníků základních škol (N = 324) ukazují, že potřeba úspěšného výkonu (PÚV) v angličtině je pozitivním prediktorem a potřeba vyhnutí se neúspěchu (PVN) v angličtině negativním prediktorem známky z angličtiny na vysvědčení, získání vyznamenání, budoucí aspirace žáků studovat na gymnáziu. Pro chlapce byl efekt PÚV na tyto indikátory v průměru nižší a naopak, efekt PVN v průměru vyšší než pro dívky (rozdíly však většinou nebyly statisticky signifikantní). Potvrzení těchto zjištění vyžaduje další výzkum, který by bral v úvahu rozdíly v užívání škál mezi žáky (např. skrze aplikaci metody ukotvujících vinět).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.