Association of the CD14 -260C/T polymorphism with plaque-induced gingivitis depends on the presence of Porphyromonas gingivalis

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Vztah polymorfizmu CD14 -260C/T u plakem indukované gingivitidy a přítomností bakterie Porphyromonas gingivalis
Autoři

BARTOŠOVÁ Michaela BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra MUSILOVÁ Kristína BROUKAL Zdeněk KUKLETOVÁ Martina KUKLA Lubomír IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2022
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj International Journal of Paediatric Dentistry
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ipd.12847
Doi http://dx.doi.org/10.1111/ipd.12847
Klíčová slova bacteria; CD14; gingivitis; polymorphism
Popis Cílem studie bylo analyzovat vztah mezi polymorfizmem v genu CD14 a bakteriemi zubního plaku u dětí postižených gingivitidou. Gingivitida byla diagnostikována u 64, 2 % chlapců a 35, 8 % dívek (P < ,001). U dětí s gingivitidou byl signifikantně častěji diagnostikován zubní kaz (P < ,001). Nenalezli jsme statisticky významný rozdíl v rozložení alel ani genotypů polymorfizmu CD14 -260C/T mezi pacienty s a bez gingivitidy. Avšak děti postižené gingvitidou, u kterých jsme prokázali přítomnost bakterie P gingivalis, byli signifikantně častěji nositelem CT a TT genotypu než děti postižené gingivitidou bez přítommnosti bakterie P. gingivalis nebo děti zdravé (P < .05).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.