Breptavost? Překážka i příležitost! - kazuistika

Autoři

KOPEČNÝ Petr

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Listy klinické logopedie
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://casopis.aklcr.cz/pdfs/lkl/2021/01/02.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.36833/lkl.2021.007
Klíčová slova cluttering; tumultus sermonis; fluency; tempo; speech and language therapy; structuring
Popis Příspěvek tematizuje problematiku narušené plynulosti řeči a zprostředkovává přístup k dívce s breptavostí. Tumultus sermonis se jako centrální porucha řeči může dotýkat celé osobnosti člověka i jeho okolí. Breptavost zasahuje komunikační cesty, může se stát bariérou v mezilidské interakci, a zároveň tedy příležitostí pro hledání možností podpory. Text nabízí pojetí logopedické intervence u dívky mladšího školního věku s ohledem na analýzu sémantických, syntaktických i fonetických projevů. Příspěvek ilustruje zacílení terapeutického procesu na oblast respirace, koncentrace pozornosti, strukturování výpovědi i práce s textem. V návaznosti na identifikovatelné obtíže kazuistika zachycuje význam spolupráce s dívkou i její matkou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.