Variantnost v onymii a dialektech. Sborník příspěvků z konference uspořádané při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., dr.h.c., ve dnech 18.–19. 1. 2019

Autoři

KOLÁŘOVÁ Ivana SVOBODOVÁ Hana

Rok publikování 2020
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Sborník přináší vybrané příspěvky z onomastiky a dialektologie, které zazněly na konferenci Variantnost v onymii a dialektech (17. a 18. 1. 2019), uspořádané při příležitosti jubilea Rudolfa Šrámka. Úvodní stati seznamují s přínosem Rudolfa Šrámka pro lingvistiku a onomastiku, další jsou zaměřeny na zeměpisná a osobní jména, na otázky standardizace vlastních jmen, na vliv nářečí na proměny vlastních jmen, na standardy užívání gramatických tvarů. V řadě příspěvků se uplatňují dialektologie i onomastika současně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.