Aditivní problémy teorie čísel ve škoské matematice

Autoři

BERÁNEK Jaroslav

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek vznikl na základě výzkumu zaměřeného na inovace metod, obsahu a forem vyučování matematice na 1. stupni základní školy a s tím spojenému zkvalitňování vysokoškolské přípravy budoucích učitelů na 1. stupni ZŠ.V příspěvku je naznačeno řešení některých jednoduchých aditivních problémů teorie čísel (určení pythagorejských trojic přirozených čísel včetně analogických úloh, rozklad čísel na součet kvadrátů atp.). Uvedeny jsou rovněž zajímavé teoretické problémy, jako např. kombinatorická teorie rozkladů konečných množin, Goldbachova hypotéza a prvočíselná dvojčata. Uvedené problémy mohou být využity při výuce budoucích učitelů matematiky na základní škole jako náměty k rozvíjení jejich zájmu o matematiku, případně k jejich motivaci k dalšímu studiu matematiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.