“She’s just an Assistant ”: Teacher Assistants in Inclusive Education from the Perspective of Practitioners in the Czech Republic

Název česky „Je to jen asistentka“: Asistenti učitele v inkluzivním vzdělávání z perspektivy praktiků v České republice
Autoři

SLEZÁKOVÁ Katarína KISSOVÁ Lenka

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zaměřuje na současnou zranitelnou situaci asistentů/asistentek pedagoga ve třídě a ve škole a na způsoby, jakými se školy zavázaly k jejich začlenění do života školy. Zkoumáme pohledy praktiků na vztah a spolupráci mezi učiteli a AP, celkové postavení AP ve školách, jakož i zásadní politiky, které jejich fungování rámují. Těžištěm analýz jsou nejistoty týkající se odpovědností AP a mocenských struktur určujících jejich pozici. Příspěvek se dále zabývá způsoby, jakými se školy v této inkluzivní situaci úspěšně vyrovnávají. Naše zjištění zakládáme na polostrukturovaných rozhovorech ze škol, které byly identifikovány jako úspěšné v zavádění inkluzivního vzdělávání a které měly vizi inkluzivního zařízení ještě před reformou z roku 2016. Témata rozhovorů zahrnovala osobní pohledy na inkluzi, překážky, výzvy a dobrou praxi v inkluzivním vzdělávání s důrazem na klima školy / třídy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.