Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století (2019-2021)

Autoři

GULOVÁ Lenka VÁGNEROVÁ Zdenka

Rok publikování 2020
Druh Projekty výzkumu a vývoje
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Projekt „Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století“, realizovaný Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, navazuje na úspěšný projekt Progresivní řízení univerzity, který byl na Ukrajině implementován v letech 2017-2018. Cílem projektu je zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů na vybraných ukrajinských univerzitách prostřednictvím sdílení českých zkušeností a přispět tak ke zdárné implementaci koncepce „Nové ukrajinské školy“ do praxe. Projektu se zúčastní představitelé 20 ukrajinských univerzit, které hrají důležitou roli v rozvoji ukrajinského školství na regionální i celostátní úrovni. Mezi účastníky byly zahrnuty i přesídlené univerzity a univerzity z východu a jihu Ukrajiny. Účastníci projektu absolvují 5 intenzivních školení na Masarykově univerzitě na téma: příprava pedagoga pro XI století, interní evaluace, podpora mladých vědců na univerzitách a zvýšení jejich akademické mobility, internacionalizace univerzity a příprava projektů a témata podle aktuálního zájmu a potřeb zúčastněných univerzit. Na základě těchto školení budou účastníky projektu realizovány semináře/workshopy pro jejich kolegy z univerzit, aby došlo k dalšímu šíření získaných poznatků. V druhém roce projektu se v rámci školení uskuteční i mezinárodní doktorandská konference, na které postgraduální studenti z Ukrajiny i ČR budou prezentovat výsledky svého výzkumu a inovativní přístupy k výuce. V průběhu projektu budou na Ukrajině realizovány 2 kulaté stoly shrnující výstupy projektu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.