Odborné vzdělávání v ČR a vybraných zemích EU prostřednictvím vybraných ukazatelů

Autoři

MARINIČ Peter PECINA Pavel

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Život je neustálou proměnou jednotlivých okamžiků. Vyvíjí se životní podmínky a lidé jako živé tvory se jim musí přizpůsobovat. Jednou z mnoha oblastí, které podléhají změnám v souvislosti s prudkým rozmachem společnosti, je produkční sféra spojená s potřebou zaměstnávání kvalitní pracovní síly. Tu je však nevyhnutné připravit pro potřeby produkční sféry. S prudkým rozvojem jednotlivých oblastí, s nárůstem nutných poznatků, technologickým vývojem, informačními nároky jdou současně i požadavky na zvyšující se úroveň odborného vzdělávání. Alespoň taková je logická souvislost. Lze však tuto tendenci zachytit a doložit na tvrdých datech? Pro zodpovězení této otázky autoři článku využívají databáze Eurostat se zaměřením na vybrané indikátory, jejichž prostřednictvím se analyzují minulý vývoj nejenom odborného vzdělávání a snaží se nastínit potenciální směřování jednotlivých analyzovaných oblastí do budoucna. Článek primárně vychází z veřejně dostupných dat, zejména z dat o školství a vzdělávání, obsažených v databázi Eurostat se zaměřením na Českou republiku. Národně pojaté data jsou srovnávány s dalšími vybranými státy EU, jmenovitě Rakouskem, Německem, Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Analyzované data se zaměřují na počty žáků a učitelů, a to zejména s ohledem na jejich věkovou strukturu, jsou doplněna o oblast financování školství. S ohledem na demografický vývoj se autoři snaží nastínit možný vývoj analyzovaných oblastí v horizontu alespoň nejbližších deseti let. Článek se tak prostřednictvím analýzy dostupných tvrdých dat snaží přiblížit aktuální situaci ve školství, se zaměřením na odborné vzdělávání. Hlavní otázkou, na kterou se autoři snaží získat odpovědi je, jak se měnil stav počtu žáků a učitelů v posledních několika letech, a jaký vývoj lze na základě dostupných dat předpokládat v blízké budoucnosti. Dílčím tématem je pak právě srovnání s vybranými státy, kde Slovensko představuje po všech stránkách nejbližší srovnávací základnu, Rakousko a Německo sousední státy západního typu a Polsko a Maďarsko vhodné doplnění v prostoru V4. Stárnutí populace začíná být obecně přijímanou skutečností. Jak se na základě dat zdá, tento problém se týká i učitelů, zejména učitelů odborných předmětů, u kterých je podíl učitelů v důchodovém, či předdůchodovém věku značně vysoký. Jestli to je problém jenom ČR, a jak velký problém to může být v blízké budoucnosti, nám ukážou data.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.