Education in the area of human protection in emergency and crisis situations in the context of health education in lower secondary schools and undergraduate teacher training in the Czech Republic

Název česky Vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a krizových stavů v kontextu výuky výchovy ke zdraví v nižším sekundárním vzdělávání a v pregraduální přípravě pedagogů České republiky
Autoři

SLANÁ REISSMANNOVÁ Jitka SULKOVÁ Zuzana MERTOVÁ Markéta PETRÁKOVÁ Alena

Rok publikování 2021
Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova curriculum; health education; human protection in emergency situations; crisis management; teacher education
Popis Současná doba přináší řadu mimořádných a krizových situací, které vyžadují aktivní zapojení občanů při jejich zvládání, ať se jedná o povodně, požáry nebo COVID -19. V České republice je v rámci nižšího sekundárního vzdělávání realizován předmět Výchova ke zdraví, ve které je toto téma implementováno. Vzdělávání žáků v oblasti životního stylu a zdraví je společné oboru Výchova ke zdraví a oboru Home Economics, který je realizován ve Slovinsku. Obsahově jsou si tyto dva obory velmi blízké a mohou se vzájemně obohatit o cenné zkušenosti jak se vzděláváním žáků, tak s tím související přípravy budoucích učitelů základních škol.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.