Education in the area of human protection in emergency and crisis situations in the context of health education in the Czech Republic

Název česky Vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a krizových stavů v kontextu výuky výchovy ke zdraví v České republice
Autoři

SLANÁ REISSMANNOVÁ Jitka

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Center for Educational Policy Studies Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/1176/557
Doi http://dx.doi.org/10.26529/cepsj.1176
Klíčová slova curriculum; health education; human protection in emergency situations; crisis management; teacher education
Popis Současná doba přináší řadu mimořádných a krizových situací, které vyžadují aktivní zapojení občanů při jejich zvládání, ať se jedná o povodně, požáry nebo COVID -19. V České republice je v rámci nižšího sekundárního vzdělávání realizován předmět Výchova ke zdraví, ve které je toto téma implementováno. Vzdělávání žáků v oblasti životního stylu a zdraví je společné oboru Výchova ke zdraví a oboru Home Economics, který je realizován ve Slovinsku. Obsahově jsou si tyto dva obory velmi blízké a mohou se vzájemně obohatit o cenné zkušenosti jak se vzděláváním žáků, tak s tím související přípravy budoucích učitelů základních škol.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.