Názory středoškoláků na vegetariánství

Autoři

KACHLÍK Petr VAŘACHOVÁ Táňa

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Výživa a potraviny
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Odkaz na číslo časopisu s publikací na webu
Klíčová slova ATVS; questionnaire; opinion; attitude; high school; vegetarianism; research; health; pupil
Popis Pomocí anonymního standardizovaného dotazníku Attitudes Toward Vegetarians Scale (ATVS) obsahujícího 33 výroků o vegetariánech byl osloven záměrně vybraný vzorek 311 respondentů - žáků 4 středních škol v Kyjově. Oslovené osoby mohly na každou položku reagovat výběrem jedné možnosti ze čtyřstupňové škály. Ve sledovaném souboru obecně převládaly pozitivní postoje. Dívky zaujímaly k vegetariánům pozitivnější a smířlivější postoje než chlapci, byly tolerantnější k tomuto životnímu stylu a méně zatíženy předsudky. Postoje ve skupině mladších a starších žáků se významně neodlišovaly. Při porovnání postojů dle jednotlivých škol nejvíce pozitivní postoje a tolerantní přístup zastávali žáci gymnázia, poté žáci zdravotnické školy. Negativněji a s více předsudky se k vegetariánům stavěli žáci obou učilišť.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.