PŘÍSLIBY A VÝZVY VÍCEMÍSTNÉ ETNOGRAFIE VE VÝZKUMU DIVERZITY V PREGRADUÁLNÍ UČITELSKÉ PŘÍPRAVĚ

Autoři

OBROVSKÁ Jana TŮMA František

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/2082
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2020-1-7
Klíčová slova school ethnography; multi-sited ethnography; diversity; teacher education; educational research
Popis Cílem předkládané teoreticko-metodologické studie je 1) představit základní charakteristiky školní etnografie a její aplikace v českém pedagogickém výzkumu; 2) shrnout teoretická východiska a analyzovat přístupy k výzkumu diverzity v pregraduální učitelské přípravě; 3) diskutovat o potenciálu tzv. vícemístné etnografie. Vyvozujeme, že vícemístná etnografie představuje vhodný výzkumný design pro zkoumání diverzity v pregraduální učitelské přípravě, protože zdůrazňuje potřebu propojení a kontrastování poznatků z různých zkoumaných prostředí. Je tedy možné integrovat poznatky jak z prostředí vysokoškolské výuky, kde jsou studenti a studentky učitelství připravováni, tak z prostředí škol, kam jsou umisťováni na praxe. Studie tak přispívá k teoretické a metodologické diskusi v pedagogice.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.