Dimenze onomastiky

Autoři

ŠRÁMEK Rudolf

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. Slovenská onomastická konferencia.
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova onomastics; theory of onomastics; general dimensions; proprial sphere of language; interpretation of proper names
Popis Specifické dimenze onomastiky zobecňují výsledky obecné teorie a metodologie onomastiky chápané jako „celek“: 1. Materiální dimenzi tvoří opozice propriality a apelativity, tj. identifikace jednotliviny, propriální význam, propriální objekt. 2. Jazyková, strukturní a motivická rovina proprií, pojmenovací akty, propriální norma. 3. Interpretační dimenze zahrnuje mimojazykové jevy, tj. komunikaci jako zdroj proprií a prostředí užívání. 4. Dimenze funkční předpokládá propriálně komplexnost, systémovost a funkčnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.