Investigation of Influence of Living and Educational Conditions on Czech Children Nutrition Risk Factors

Název česky Zkoumání vlivu životních a vzdělávacích podmínek na rizikové faktory výživy českých dětí
Autoři

HÜBELOVÁ Dana MUŽÍKOVÁ Leona

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5–6 September 2019
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Čítárna Munispace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019
Klíčová slova eating habits; family environment; primary school
Popis Stravovací návyky jsou ovlivněny mnoha aspekty, které se u žáků základních škol formují především v rodinném prostředí. Znalost stravovacích návyků je nezbytná pro cílené nutriční vzdělávání. Cílem výzkumu je specifikovat stravovací návyky žáků vybraných základních škol v Jihomoravském kraji České republiky s ohledem na charakteristiku a geografickou polohu školy, kterou navštěvují, a jejich rodinný a sociálně-ekonomický profil. Byl proveden záměrný výběr sedmi základních škol, které představují ukazatele s různými hodnotami (např. diferenciace geografické polohy, různá velikostní kategorie obcí, různá velikost a počet tříd, použití preventivních programů, různé sociálně-ekonomické skupiny, neúplné rodiny, rodiny cizinců a etnických menšin atd.). Celkem bylo hodnoceno 628 dotazníků od žáků ve věku 11 let (žáci 5. ročníku) a 15 let (žáci 9. ročníku). Celkový podíl chlapců činil 51,1 % a dívek 48,9 %. Odpovědi byly hodnoceny podle úrovně intenzity věkové a genderové závislosti a indikátorů stravovacích návyků (korelační koeficient a Pearsonův kontingenční koeficient). Souvislost mezi stravovacími návyky žáků základních škol a geografickou polohou, charakterem rozvoje bydlení a velikostní kategorie obce, ve které se škola nachází, nebyla potvrzena. Výsledky ukazují, že existuje silný vztah mezi stravovacími návyky dospívajících a charakteristikami (spolu)žáků a mezi stravovacími návyky a vlivem rodinného prostředí. Ukázalo se, že škola jako instituce vědomého vštěpování hodnot a její školní vzdělávací program, stejně jako řada preventivních opatření, nehraje při formování stravovacích návyků významnější roli.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.