Kvalita výuky přírodopisu z pohledu žáků a prezentace pozorovacího a posuzovacího nástroje vybraných komponent a charakteristik kvality výuky přírodopisu

Autoři

ŠEVČÍKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Předkládaná studie se zabývá náhledy žáků 2. stupně základních škol na kvalitu výuky přírodopisu. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník s otevřenými a uzavřenými otázkami, který byl administrován žákům 9. ročníků (n = 304) na dostupném souboru základních škol. Zjištěné náhledy poslouží pro identifikaci komponent a charakteristik, které zakládají a ovlivňují kvalitu výuky přírodopisu na základních školách a jako východisko pro tvorbu vlastního pozorovacího a posuzovacího nástroje. Budou prezentována data z dotazníků, ve kterých žáci generovali své vlastní náhledy na kvalitu výuky přírodopisu. Bude prezentována pilotní verze pozorovacího a posuzovacího nástroje pro hodnocení kvality výuky přírodopisu. V závěru budou navrženy další možnosti směřování výzkumu v této oblasti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.