13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019. Sborník příspěvků

Autoři

VÁLEK Jan MARINIČ Peter

Rok publikování 2019
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Didaktiky matematiky, přírodních věd a odborného vzdělávání představují významnou oblast ve vzdělávacím procesu. Jejich význam v čase narůstá a vzhledem k výsledkům měření různých oblastí gramotností žáků se lze domnívat, že tomu nebude jinak ani v budoucnu. Mezinárodní konference zaměřená na problematiku didaktiky, organizována Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, Vysokou školou DTI, Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno a Informační společností pro výchovu a vzdělávání, členem Svazu slovenských vědeckotechnických společností, tak představuje významnou platformu pro sdílení a rozvíjení dané oblasti společných zájmů odborníků. Sborník z této konference tak přináší pohled na teoretické i praktické problémy ve vzdělávání, se zaměřením na oblast didaktiky uvedených vědních oborů a umožňuje sdílení dobré praxe. Konference navazuje na dlouholetou praxi pořádání konferencí v dané problematice, čemu nasvědčuje již 13. ročník této akce. Jsme přesvědčení, že konference navazuje na úspěšnou tradici mezinárodní výměny zkušeností a poznatků. Přispívá tak k rozvoji poznání v oblasti didaktiky a vzdělávání a otevírá prostor pro další diskuse a aktivity prospívající a rozvíjející danou problematiku. Za organizátory bychom chtěli poděkovat všem autorům recenzovaných příspěvků za jejich aktivní participaci na konferenci a také poděkovat všem účastníkům, kteří svou osobní účasti a pohotovými reakcemi přispěli k úspěšnosti konference. Za účast vám všem tedy srdečně děkujeme a těšíme se na rozvíjející se a vzájemně obohacující spolupráci v budoucnosti. Třeba i na dalším ročníku této mezinárodní konference.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.