Modes of persuasion in corporate annual reports: interplay of ethos, logos and pathos

Logo poskytovatele
Název česky Přesvědčovací apely ve firemních výročních zprávách: souhra etosu, logosu a patosu
Autoři

VOGEL Radek

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Dimensions of institutional communicative space
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova annual report; business; corpus; credibility; expertise; persuasion; persuasive force; persuasive potential; positive lexis
Přiložené soubory
Popis Výroční zprávy firem a institucí představují specifický typ persvazivního institucionálního diskurzu, jenž je charakterizován důrazem na podání důvěryhodné, spolehlivé, dobře strukturované, objektivní a přesné informace zainteresovaným subjektům organizace ("stakeholders"). Je zřejmé, že takové inherentně persvazivní texty využívají Aristotelovy rétorické apely étos a logos, zatímco třetí klasický apel, patos, není považován v odborném diskursu za významný. Tento příspěvek konstatuje, že některé žánry firemních výročních zpráv, jmenovitě poměrně krátká úvodní slova manažerů (Letter from a CEO, Chair´s Message, Chairman´s Statement, Letter from the President, Letter to Shareholders, atd.) obsahují implicitní či explicitní emocionální apel, vyjádření osobních postojů a pokusy získat sympatie, což jsou prvky patosu. Využití patosu navíc není omezeno na žánr úvodních slov; ve výročních zprávách jsou také zahrnuty úspěšné příběhy, vize, rozhovory s manažery, zaměstnanci, zákazníky a klienty, pozitivní a optimistické nadpisy, citáty a slogany, stejně jako atraktivní obrázky a grafické zpracování. Cílem tohoto článku je ukázat, že efektivní persvaze v tomto specializovaném diskursu je založena na dosažení rovnováhy mezi poskytnutím spolehlivých a systematických fakt, sdělením informací o kvalifikaci osob, úspěších firmy a komunikací důvěryhodnosti, a apelem na emoce čtenářů. Sleduje charakteristické jazykové koreláty všech tří persvazivních modů a jejich persvazivního potenciálu. Výzkum vycházel z subkorpusu anglických ekonomických textů v Korpusu anglických a českých specializovaných diskursů (CECSD) vytvořeného na Masarykově univerzitě roku 2017.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.