Credibility-boosting devices in corporate annual reports

Logo poskytovatele
Název česky Jazykové prostředky posilující důvěryhodnost ve firemních výročních zprávách
Autoři

VOGEL Radek

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Brno Studies in English
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/142191/1_BrnoStudiesEnglish_45-2019-2_13.pdf?sequence=1
Doi http://dx.doi.org/10.5817/BSE2019-2-11
Klíčová slova affective polarity; annual report; credibility; letters from executives; persuasion; persuasive force; persuasive potential; trustworthiness
Přiložené soubory
Popis Kromě plnění informační, reprezentativní, textové a interpersonální funkce je účelem výročních zpráv společností a institucí také vylepšit image a důvěryhodnost organizace. Podle teorie komunikativního jednání (Habermas 1984), je důvěryhodnost (kredibilita) založena na splnění čtyř podmínek validity, konkrétně pravdivosti, upřímnosti, přiměřenosti a srozumitelnosti. Důvěryhodnost lze zvýšit pomocí dvou hlavních složek, odbornosti a důvěry. Tento článek analyzuje lexikum firemních výročních zpráv a zaměřuje se na sub-žánr zde nazývaný "letters from executives" (úvodní slovo, např. Letter from a CEO, Chairman´s statement, Chair´s Message, Letter to Shareholders, atd.). Tyto krátké texty se snaží přesvědčit cílové publikum o kompetentním managementu, silných vizích, pozitivní současné situaci a optimistických vyhlídkách. Tyto texty v závěrečných zprávách, spojující subjektivnější důvěryhodnost (trustworthiness) a objektivnější informace o kvalifikaci (credentials) a úspěších firmy za účelem prokázání odbornosti, mají za cíl přesvědčovat čtenáře spíše implicitně než explicitně, pomocí přímého oslovení, osobní zaangažovanosti a zapojení (involvement). Výzkum byl uskutečněn na úvodních slovech (“executive letters”) v subkorpusu ekonomických textů Korpusu anglických a českých specializovaných diskursů (CECSD 2017), se zvláštním důrazem na vybraná slovesa, substantiva a adjektiva a jejich persvazivní potenciál. Tvrdí se zde, že pozitivní a negativní konotace lexika zvoleného autory textů náleží k hlavním persvazivním strategiím využívaných v tomto (sub)žánru specializovaného diskursu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.