Odděleně spolu? Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

RABUŠIC Ladislav KUSÁ Zuzana CHROMKOVÁ MANEA Beatrice Elena STRAPCOVÁ Katarína

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Editovaná monografie přináší rozbor vývoje hodnot v Česku a na Slovensku v období 1991-2017. Hlavním cílem knihy je zachytit, do jaké míry se modernizace obou společností po r. 1990 a oddělení obou společností v r. 1993 projevilo na odlišném hodnotovém vývoji. Analýza hodnotových trendů je umožněna díky longitudinálnímu sociologickému mezinárodnímu výzkumu European Values Study, jehož je Česko a Slovensko od r. 1991 členem. Kvantitativní data jsou získávána prostřednictvím standardizovaného dotazníku, který umožňuje mezinárodní komparaci. Kniha má kromě úvodu, metodologické kapitoly a závěru celkem 12 kapitol, které jsou organzivány tematicky do čtyř bloků: I Rodina, děti a genderové role; II. Práce, subjektivní blaho a sociální kapitál; III. Náboženství a sociální solidarita; IV Politika, národní identita a migrace. Základní hypotézou knihy je, že v souladu s teorií modernizace bychom měli očekávat, že hodnotové struktury a preference se budou díky homogenizačnímu modernizačnímu trednu v obodobí 1991-2017 postupně sbližovat, byť na počátku sledovaného obodobí by se mohly díky oddlišnému socioekonomickému a kulturnímu základu lišit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.