Jaké vlastnosti považují čeští a slovenští rodiče pro své děti za důležité

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Fakultu sociálních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

RABUŠIC Ladislav KUSÁ Zuzana RABUŠICOVÁ Milada

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola zkoumá proměny výchovných hodnot v Česku a na Slovensku v letech 1991 – 2017. V úvodu představuje teoretické pohledy na souvislosti procesů modernizace a individualizace a s nimi spojených proměn výchovných hodnot. Výchovné hodnoty jsou rozděleny do 3 skupin: hodnot tradičních, hodnot moderních-individuálních a hodnot moderních-prosociálních. Předpokládali jsme, že v období od roku 1991 do roku 2017 zaznamenáme – v souladu s teorií modernizace – posun od hodnot tradičních k hodnotám moderním. Tento předpoklad vycházel z teze, že to bylo období, během něhož se postupně česká a lovenská společnost proměňovala od společnosti totalitní (a z tohoto hlediska vykazující řadu tradicionalistických rysů) ke společnosti moderní. Výsledky však naše očekávání nenaplnily. Jak v Česku, tak na Slovensku byly po celé sledované období nejvíce preferované takové hodnoty, které jsou směsicí hodnot moderních-prosociálních (konkrétně slušnost), tradičních (pracovitost) a moderních-individuálních (samostatnost a pocit odpovědnosti). A vyloženě tradiční hodnoty, k nimž řadíme poslušnost, náboženskou víru a spořivost, o nichž bylo možné předpokládat, že budou mít v roce 1991 relativně vysokou podporu, jež však bude s postupem času klesat, tuto podporu v roce 1991 nezískaly a tuto nízkou úroveň si udržely po celé sledované období.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.